CREME vuông 12" Tiết kiệm
CREME vuông 12" Tiết kiệm
CREME vuông 12" Tiết kiệm
CREME vuông 12" Tiết kiệm
CREME vuông 12" Tiết kiệm
CREME vuông 12" Tiết kiệm

CREME vuông 12" Tiết kiệm


$43.84 USD Doanh thu Cứu

GIÁ ĐẦY ĐỦCREME 12" thủ công hình vuông xi măng thân thiện với ngân sách- Bộ sưu tập NECESSITE, Chất rắn. Màu mềm mại, trung tính này giúp mọi người và tình yêu trong nhà của chúng ta thực sự nổi bật. Nó mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, bình tĩnh, ngay lập tức tạo ra một nơi tôn nghiêm trong cơn điên cuồng của chúng ta mạng sống!

Desire khuyến nghị sử dụng loại vữa không chứa sắc tố, linh hoạt, không có cát. Đối với các mẫu Chiều rộng khớp mong muốn được đề xuất là 1/16.