POSSIBILITIES equestrian 12" handmade gemstone terrazzo tile inspired by BALMAIN

MẪU cưỡi ngựa góc 12" KHẢ NĂNG

,

KHẢ NĂNG Góc cưỡi ngựa Bộ sưu tập ICONS lấy cảm hứng từ MISSONI- Sparklers Hình vuông bằng đá quý 12" được khảm ngọc trai lấy cảm hứng, hình cưỡi ngựa và xi măng hoàn hảo.

Các mẫu được vận chuyển bằng FedEx One Rate và thường đến nơi trong vòng 3 ngày. Nếu bạn cần qua đêm, vui lòng gọi 210.798.2288 và sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn.

Chúng tôi được đặt tại San Antonio, Texas. Mẫu có thể được lấy tại bất kỳ showroom nào của chúng tôi hoặc nếu bạn cần mẫu nhanh và bạn là người địa phương, chúng tôi sẽ giao mẫu cho bạn. Hãy gọi cho chúng tôi để sắp xếp theo số 210.798.2288.

Chọn tối đa 4 chip màu từ bất kỳ bộ sưu tập HERITAGE, STONED hoặc SPARKLERS nào để đưa vào lô hàng gạch mẫu của bạn. Sẽ không có chi phí bổ sung. LƯU Ý: Các chip màu dày 0,43 inch. Đây không phải là độ dày thông thường để sản xuất xi măng & gạch terrazzo.